Putting freedom of information on the map.

Billboards Beyond Borders bröt ny mark genom att utnyttja ett kryphål i Google Street View för att skapa en ny typ av effektfull utomhusreklam - som bara existerade online. 
Vi ersatte existerande budskap på stora utomhustavlor i länder där yttrandefriheten är hotad, med faktiska citat från journalister som blivit censurerade eller tystade i just dessa länder. De meningar och ord som världsledarna inte ville höra blev nu meterhöga bokstäver vid platser som Röda Torget, Times Square och Taksim Square.