Tag Along
2018 vann Budweiser Grand Prix i Cannes för en kampanj där man uppmanade människor att googla fraser som visade bilder på deras öl. Men öl ska man inte se på bild. Öl ska drickas, tillsammans med vänner, långt ifrån internet. Det berättade vi genom att köpa adwords på just de fraser Budweiser uppmanade folk att googla. En vänskaplig påminnelse om att öl är bäst IRL.